Hindi ako sumasangayon sa K12 education na gagawin dito sa Pilipinas. Sa tingin ko, hindi mahalaga ang bilang ng taon na nagaaral ka. Sa tingin ko, dapat mas magpokus muna ang pamahalaan sa kagalingan ng pagtuturo kaysa sa taon ng pagaaral. Sa tingin ko hindi ito importante ngayon para sa bansa, mas importante ang pagtuturo ng mga guro at ang kagandahan ng paaralan. Isang halimbawa nito ay ang pagaaral ko dito sa Xavier. Okay naman ang pagaaral ko sa Xavier, marami akong natuto at natututo dito. Ngunit halos sampung taon na akong nagaaral ng Chinese dito, pero hindi pa rin ako magaling. Dito ko nakikita na hindi masyado importante ang bilang ng taon ng pagaaral.

Advertisements