Archive for February, 2012


Marami akong natutunang aral sa Florante at Laura. Ang mga ito ay nasa iba’t ibang aspeto ng buhay. Bilang isang ama, natutunan ko na dapat mong ipalaki ang anak mo ng mabuti upang hindi siya maging laki sa layaw. Ito ay makikita sa pagpapalaki ni Duke Briseo kay Florante. Bilang isang anak naman, natutunan ko na dapat isunod ang magulang mo palagi at mahalin sila. Nakita ko ito sa pagkabata ni Florante. Masunurin at nagmamahal siyang anak, sinunod niya ang magulang niya na mag-aral sa Atenas. Natuto ko rin na bilang isang mag-aaral, dapat gawin mo ang lahat ng magagawa mo sa pag-aaral at dapat seryosohin mo ito. Natuto ko ‘to sa pag-aaral ni Florante sa Atenas. Sa sipag niya, naging masmagaling at masmatalino siya kay Adolfo. Bilang isang kaibigan, natuto ko rin na dapat maging matulungin at mapagmahal sa mga kaibigan mo. Ipinapakita ito ni Menandro dahil palagi niyang tinutulungan si Florante, lalo na nung ipinagtanggol niya si Florante nung papatayin na siya ni Adolfo. Bilang isang mangingibig naman, natuto ko na dapat isa lang ang mamahalin mo. Natututo ko ito sa pagmamahal ni Florante kay Laura. Palagi niya siyang pinag-iisipan siya lang ang babae sa kanyang isip. Nakita ko rin na dapat hindi ka mang-agaw ng ibig ng ibang tao dahil masama ito at nasasaktan ang mga mangingibig. Ginawa ito ni Adolfo nung inagaw niya si Laura kay Florante. Sobrang nasaktan si Florante at labis ang kalungkutan niya. Bilang isang mamayan, natuto ko na dapat kang maging matalinong tao at hindi lang ipaniwala ang kahit anong marinig mo. Nakita ko ito nung nagsisinungaling si Adolfo tungkol sa kaharian ng Albanya, si Duke Briseo at si Haring Linceo. Naniwala naman ang mga mamayan ng Albanya sa sinasabi niya at nagkagulo sa kaharian. Natuto ko rin na dapat maging loyal ka sa pinuno mo. Mahusay na pinuno si Haring Linceo, ngunit nung nagsinungaling si Adolfo tungkol sa Hari, ayaw na ng tao si Haring Linceo. Bilang isang pinuno naman, nakita ko na dapat kang maging maayos at mabuti sa mga tao mo. Nakita ko ito sa katapusan ng Florante at Laura. Naging mabuting pinuno sina Florante at Laura. Dahil dito, naging masaya na ang Kaharian ng Albanya sa rule nila dalawa.

Advertisements

“Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad

sa bait at muni’t sa hatol ay salat;

masaklap na bunga ng maling paglingap,

habag ng magulang sa irog na anak.”

 

Sa tingin ko, sinasabi ng saknong nito ay masama na lumaki sa layaw. Karaniwan ay walang bait ang mga laki sa layaw. Ginagawa ito ng mga magulang na sobrang mahal nila ang kanilang anak. Dahil dito, binibigay nila ang lahat ng gusto ng bata. Ito ay ang laki sa layaw. Sa tingin ko, laki sa layaw rin ako dahil marami ng hiling ko ay binibigay ng magulang ko. 

Ang Florante at Laura at ang Kahalagahan nito sa Pag-aaral ng Pilipino

Ang Florante at Laura ay isang awit na isinulat ni Francisco Balagtas noong panahon ng Kastilla. Ang kwentong ito ay itinuring klasiko na at ang pag-aaral nito ay nasa kurikulum ng halos lahat ng paaralan dito sa Pilipinas. Ito ay matagal nang pinag-aaralan ng mga mag-aaral at pati ang mga pantas rin. Marami na ring bersyon ito na ibinibenta dito sa Pilipinas.

Sa aking paningin, dapat ipanatalihin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa ikalawang taon ng hayskul. Ito ay dahil mayroon itong maraming lumang wika, at matututo ang lahat ng mambabasa nito. Kung hindi maintindihan ang mga lumang salita, okay lang dahil nakasulat ang kahulugang ng mga mahihirap na salita sa lahat ng bersyon nito. Sa kwento, mayroon ring maraming tayutay na inilagay ng manunulat upang mas lalong maipakita ang sinasabi niya. Ang mga tayutay na ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral sa pag-aaral nila ng wikang Pilipino. Ang awit na ito ay napgpapakita ng kagandahan at kariktan ng kultura at wikang Pilipno. Dahil dito, dapat ipanatalihin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa ikalawang taon upang mapahalaga ng mga mag-aaral ang wikang Pilipino at ang pagiging Pilipino nila.

Ang Florante at Laura ay isinulat sa panahon ng Kastilla, at ang ibang tauhan sa kwento ay nagsisimbolo ng mga Kastiall noong panahong iyom, Pinapakita rin ng awit ang kulturang Pilipnio noong panahon ng Kastilla. Pinapakita kung paano magligaw ang mga lalaki sa babae, paano nagsasalita dati, at iba pa. Kaya sa pag-aaral ng Florante at Laura, hindi lang wika ang matutunan ng mga mag-aaral. Matutuo rin nila ang kasaysayan, kahit konti lang, ng Pilipinas. Ito ay nakikita sa talambuhay ng manunulat, si Francisco Balagtas.

Ang aral at tema ng kwentong ito ay mahalaga rin. May maraming aral sa awit na ito na kahit luma na, ay makakatulong pa rin sa kabataan ngayon. Hindi lang ipinapakita ang pagmamahal sa kasintahan, ngunit pinapakita rin ang mahal ng kasintahan, ngunit pinapakita rin ang mahal ng ama at anak, ang pagmamahal ng kaibigan at ang pagmamahal ng tao galing sa iba’t ibang sekta ng buhay. Talagang matututo ng maraming mahahalagang aral ang mga mag-aaral sa pagbabasa nila sa Florante at Laura. Ang mga tema ng awit nito ay pangkalahatan at kahit ngayon, makakaugnay pa rin ang mga mambabasa sa mga tema ng awit, tulad ng tamang pagmamahal, pagtaksil at iba pa. Kaya itinuri itong klasiko, dahil ang tema at aral ng kwentong ito ay maaring makaugnayan ng kahit sino ngayon at kung magpakailan man. Makakatulong talaga ito sa mga mag-aaral at maiuugnay nila sa kanilang buhay bilang kabataan.

Sa aking pananaw, ang mga dahilan nito ay sapat para pipanatalihin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa ikalawang taon, hidni talaga dapat tanggalin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa kurikulum ng mag-aaral sa ikalawang taon. Ang awit na ito ay isang malaki at mahalang bahagi ng kulturang Pilipino, at dapat lang na inaaral ito ng mga mag-aaral.