Ang Florante at Laura at ang Kahalagahan nito sa Pag-aaral ng Pilipino

Ang Florante at Laura ay isang awit na isinulat ni Francisco Balagtas noong panahon ng Kastilla. Ang kwentong ito ay itinuring klasiko na at ang pag-aaral nito ay nasa kurikulum ng halos lahat ng paaralan dito sa Pilipinas. Ito ay matagal nang pinag-aaralan ng mga mag-aaral at pati ang mga pantas rin. Marami na ring bersyon ito na ibinibenta dito sa Pilipinas.

Sa aking paningin, dapat ipanatalihin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa ikalawang taon ng hayskul. Ito ay dahil mayroon itong maraming lumang wika, at matututo ang lahat ng mambabasa nito. Kung hindi maintindihan ang mga lumang salita, okay lang dahil nakasulat ang kahulugang ng mga mahihirap na salita sa lahat ng bersyon nito. Sa kwento, mayroon ring maraming tayutay na inilagay ng manunulat upang mas lalong maipakita ang sinasabi niya. Ang mga tayutay na ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral sa pag-aaral nila ng wikang Pilipino. Ang awit na ito ay napgpapakita ng kagandahan at kariktan ng kultura at wikang Pilipno. Dahil dito, dapat ipanatalihin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa ikalawang taon upang mapahalaga ng mga mag-aaral ang wikang Pilipino at ang pagiging Pilipino nila.

Ang Florante at Laura ay isinulat sa panahon ng Kastilla, at ang ibang tauhan sa kwento ay nagsisimbolo ng mga Kastiall noong panahong iyom, Pinapakita rin ng awit ang kulturang Pilipnio noong panahon ng Kastilla. Pinapakita kung paano magligaw ang mga lalaki sa babae, paano nagsasalita dati, at iba pa. Kaya sa pag-aaral ng Florante at Laura, hindi lang wika ang matutunan ng mga mag-aaral. Matutuo rin nila ang kasaysayan, kahit konti lang, ng Pilipinas. Ito ay nakikita sa talambuhay ng manunulat, si Francisco Balagtas.

Ang aral at tema ng kwentong ito ay mahalaga rin. May maraming aral sa awit na ito na kahit luma na, ay makakatulong pa rin sa kabataan ngayon. Hindi lang ipinapakita ang pagmamahal sa kasintahan, ngunit pinapakita rin ang mahal ng kasintahan, ngunit pinapakita rin ang mahal ng ama at anak, ang pagmamahal ng kaibigan at ang pagmamahal ng tao galing sa iba’t ibang sekta ng buhay. Talagang matututo ng maraming mahahalagang aral ang mga mag-aaral sa pagbabasa nila sa Florante at Laura. Ang mga tema ng awit nito ay pangkalahatan at kahit ngayon, makakaugnay pa rin ang mga mambabasa sa mga tema ng awit, tulad ng tamang pagmamahal, pagtaksil at iba pa. Kaya itinuri itong klasiko, dahil ang tema at aral ng kwentong ito ay maaring makaugnayan ng kahit sino ngayon at kung magpakailan man. Makakatulong talaga ito sa mga mag-aaral at maiuugnay nila sa kanilang buhay bilang kabataan.

Sa aking pananaw, ang mga dahilan nito ay sapat para pipanatalihin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa ikalawang taon, hidni talaga dapat tanggalin ang pag-aaral ng Florante at Laura sa kurikulum ng mag-aaral sa ikalawang taon. Ang awit na ito ay isang malaki at mahalang bahagi ng kulturang Pilipino, at dapat lang na inaaral ito ng mga mag-aaral.

Advertisements