Kabanata 1

Sa Simula ng Ibong Adarna, pinupuri ng manunulat ang birheng maria. Humihingi siya ng tulong sa kanyang paglalakbay dahil mahina daw siya. Humingi rin siya ng gabay para sa kanyang buhay.

Kabanata 2

Sa kaharian ng Bernbanya may nakatira doon na hari. Siya ay si Haring Fernando, Mabuti siya sa kanyang mga kapwa tao. Hinahangaan siya ng mga ibang reyno dahil sa pagpamumuno niya. Si Donya Valeriana ay ang kanyang maganda at mabaiy na asawa. Sila ay may tatlong anak na si Don Pedro, Diego at si Juan. Si Don pedro ang panganay, Ang kanyang postura ay laging maayos. Si Don Diego ay isang mahinhin na tao. Bunso si Don Juan na mabait at mapagmahal. Isang araw pinapili ng hari sa kanyang mga anak na ano gusto nila. Corona o maging pari? Lahat sila ay pumili ng Corona kaya kaagad pinagaral at paano sila humawak ng Sandata. Isang gabi noong natutulog ang hari may napanaginipan siyang pinatay ang kanyang bunso. Masama ang pakiramdam niya at nagging malungkot ang kaharian.  Nagpatawag sila ng mediko pero hindi pa rin siya na pagaling. Isang araw may dumating na manggagamot na sinabi niya na ang sakit ng hari ay dahil sa isang panaginip at para gumaling siya hanapin ang ibong adarna at ipakanta ito. Kaagad na pinapunta ang kanyang unang anak na si Don Pedro sa bundok Tabor para kunin ang Ibong Adarna.

Kabanata 3

Agad lumakbay si Don Pedro sa kabayo niya papunta sa bundok Tabor. Naglakbay siya ng tatlong buwan sa kamalasan namatay ang kanyang kabayo at tuloy siyang lumakad. Pag abot niya sa bundok Tabor nakita niya ang isang malaking puno at akala niya ito ang Piedras Platas. Sa sobrang tagal niyang nag intay para dumapo ang Adarna, natulog siya banda sa puno. Gabi na at dumapo ang Adarna, hindi ito namalayan ni Pedro dahil tulog pa siya. Nagsimula na umawit ang Adarna, pitong beses ito nag awit at pitong beses nagpalit ng kanyang balahibo. Pagkatapos ng pagkanta nag iiwan ang Adarna ng dumi, kamalasan ulit napatakan siya. Naging bato si pedro dahil sa dumi ng Adarna.

Kabanata 4

Noong hindi nakabalik si Don Pedro, Pinapunta niya si Don Diego. Hahanapin ni Don Diego ang kanyang nawawalang kapatid at and lunas. Limang buwan naglakbay si Don Diego. Nakarating si Don Diego sa Piedras Platas ng mabuti. Sa sobrang pagod nagpahinga siya sa ilalim ng puno. Nakakita rin siya ng kakaibang hugis ng bato katabi ng puno. Dumapo ang Adarna at kumanta ito ng pitong beses and nagpalit ng balahibo ng pitong beses. Narainig ni Don Diego ang kanta at natulog siya. Sa kamalasan ulit na patakan siya ng dumi na galling sa Adarna at naging bato siya tulad ni Pedro.

Kabanata 5

Hindi nakabalik si Don Diego at mas lalong naging malungkot ang hari at lalong grumabe ang kanyang sakit. Ipapahanap sana ng Hari ang kayang bunso pero takot siya na baka di na siya bumalik katulad ng mga kapatid niya. Hiniling ni Don Juan sa kanyang ama na pwede niyang hanapin sila at ang lunas. Tatlong taon na hindi bumabalik ang mga magkakapatid. Sabi ni Don Juan na naawa siya kapag nakikita niya ang kanyang ama. Tinakot pa niya na kung di siya papakawalan aalis siya ng sarili. Binigyan ng Bendisyon ng hari si Don Juan pero lalong nalungkot siya. Sa paglalakbay ni Don Juan may dala siya limang tinapay at walang sasakyang kabayo. Habang naglalakbay siya dumadasal siya sa birheng maria para humingi ng tulong. Nanalangin siya sa diyos at nakaakyat siya ng bundok at nakakita siya ng matandang ketongin.

Kabanata 6

Kabanata 7

Kabanata 8

Kabanata 9

Kabanata 10

Kabanata 11

Kabanata 12

Kabanata 13

Kabanata 14

Kabanata 15

Kabanata 16

Pagkatapos sagipin ni Don Juan ang dalawang prinsesang galing sa balon, lumabas na sila at nakita ni Don Pedro si Donya Leonora at nainggit siya kay Don Juan dahil nahulog siya kay Donya Leonora. Nakalimutan ni Donya Leonora ang kanyang singsing, kaya bumaba ulit si Don Juan para kunin ito. Ngunit pagbaba niya, pinutol ni Don Pedro ang tali at nahulog si Don Juan. Binuhat ni Don Pedro si Donya Leonora papunta sa Berbanya at pinababa ni Donya Leonora ang lobo upang sagipin si Don Juan.

Kabanata 17

Nalungkot ang Hari dahil hindi pa dumating si Don Juan. Tinanong ng hari ang mga kapatid kung ano ang nakita nila sa gubat. Sabi nila na hindi nila nakita si Don Juan, ngunit may natagpuan silang balon at sa loob nila pinatay ang mga halimaw at niligtas ang mga prinsesa. Hiling ni Don Pedro na ipakasal niya si Donya Leonora, pero ayon kay Donya Leonora, may panata siya kaya hindi siya pwede muna magpakasal. Malapit na magpakasal si Don Diego at Donya Juana, Nagkaroon ng pista sa Berbanya, dahil sa kasal ni Diego at Juana.

 

Kabanata 18

Dumating ang lobo sa sugatang Don Juan at ginamot ito gamit ang tubig galing sa Ilog Herdan. Umakyat na sila sa balon at iniwan na ng lobo si Don Juan. Habang naglalakbay si Don Juan, napagod siya at natulog. Nagising nalang siya na kinakantahan siya ng Ibong Adarna. Sabi ng Ibong Adarna na may mas maganda pa kay Donya Leonora, kailangan niyang pumunta sa delos cristal upang hanapin ito.

Kabanata 19

Lungkot na lungkot si Donya Leonora dahil hindi pa dumarating si Don Juan. Tatlong taon na naglalakad si Don Juan sa bundok at hindi pa niya nahahanap ang delos cristal. May nakita siyang matanda  at pinakain niya si Don Juan at sinabi niya na may ermitanyo na nakatira sa ikapitong bundok. Binigyan niya si Don Juan ng barong upang malaman ng ermitanyo na pinapunta siya ng matanda.

Kabanata 20

Gusto ni Donya Leonora makita si Don Juan, ayaw parin niya kay Don Pedro, kahit ano gawin ni Don Pedro, hindi parin niya mapapalit ang puso ni Donya Leonora. Maghihintay pa si Donya Leonora ng pitong taon bago mapagkasal siya kay Don Pedro.

Kabanata 21

Nag lakbay si Don Juan ng limang buwan, pitong bundok ang dinaanan pitong dusa’t pitong hirap bago sinapit ang hangad. Habang naglalakbay siya may roon siyang natagpuan na ermitanyo. Hindi makapaniwala ang ermitanyo na may nakahanap sa kanya at gustong paalisin si Don juan. Noong ipinakita ni Don Juan ang baro ni Hesus laking gulat ng ermitanyo at inunawa agad si Don Juan. Sinabi ni Don Juan ang sadya niya na alamin kung paano makapunta sa de los Cristales. Hindi alam ng ermitanyo ang daan kaya tinanong niya ang mga hayop sa gubat, pero hindi rin nila alam pati na ang olikomyo. Pinadala ng ermitanyo ang baro at ipinahatid si Don Juan sa bahay ng kapatid ng ermitanyo kasama ng Olikomyo. Nagtagpo na sina at ibinigay na ni Don Juan ang baro at tinanong paano patungo sa de los Cristales. Tinawag ng ermitanyo ang mga ibon ngunit, hindi rin nila alam. Nakita dumapo ang Agila at alam nito ang daan patungo sa de los Cristales. Umalis na sila at pinangakong makukuha ito ng sambuwan. Bumaba sila sa banyo si Donya Maria.

Kabanata 22

Nag paalam na ang Agila at sinabihan si Don Juan na mag tago ng mabuti. Ng Makita niya si Donya Maria natunaw ang puso niya sa ganda nito, tiningnan niya ito ng matagal. Hindi maka tiis si Don Juan at ninakaw niya ang damit ni Donya Maria at hinalikan niya ito. Pag katapos maligo ni Donya Maria hinanap niya ang kanyang damit ng isang-oras, galit na galit siya. Bibigyan ng malaking parusa ng kanyang ama ang sino man gumawa nito.Lumabas na si Don Juan at nag paliwanag. Ipinakilala ni Don Juan ang kanyang sarili kay Donya Maria at sabi niya na dala daw siya ng mahiwagang bulak. Habang tumatagal ang kanilang usapan dahan-dahan nahuhulong sila sa isa’t-isa.

 

Kabanata 23

Ikwinento ni Donya Maria ang ginawa ng kanyang ama sa mga batong nakikita niya, pinarusahan ng ama niya ang mga dating umiibig kay Donya Maria dahil may ginawa silang masama. Binilinan ni Donya Maria si Don Juan ng mga wastong paraan sa pagtutungo sa ama niya para hindi siya matulad sa mga dating umibig kay Donya Maria. Nagkita na si Haring Salermo at si Don Juan at binate ni Don Juan si Haring Salermo. Sa lahat ng bilin ni Donya Maria walang sinunod si Don Juan kaya pinagtawanan siya ng buong korte at dahil dito binigyan siya ng mga dihamak na mahihirap na utos. Kahit hindi ito magagawa ni Don Juan dahil sa mahika ni Donya Maria nagtagumapy si Don Juan. Pumayag na ang Hari na pakasalan ni Don Juan ang anak niyang si Donya Maria.

 

Kabanata 24

 

Kabanata 25

 

Kabanata 26

 

Kabanata 27

 

Kabanata 28

 

Kabanata 29

 

Advertisements